ژانر‌ها: خبری

دانلود مراسم The Oscars 2023

دانلود مراسم The Oscars 2023

ارائه نود و پنجمین جوایز اسکار که برای دستاوردهای فیلم‌های اکران شده در سال 2022 با رقبای اصلی از جمله «همه آرام در جبهه غربی» (2022)، «آواتار: راه آب» (2022)، «بانشی‌های اینشیرین» (2022...